Kalkulator

Ilość produktów: 0

Wartość: 0,00 PLN


>> Zobacz swoją kalkulację


Kontakt

tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

Jeśli nie piasek, to co... ?

CushionFALL to popularny i powszechnie stosowany w krajach Europy zachodniej rodzaj bezpiecznej nawierzchni na place zabaw. Łączy w sobie znakomite właściwości amortyzacji upadków z niekłopotliwą wieloletnią eksploatacją.

Podstawową zaleta CushionFALL w porównaniu z nawierzchniami piaskowymi jest fakt, że przy tej samej grubości ma znacznie wyższe parametry amortyzcji upadków oraz nie wymaga wymiany w trakcie eksploatacji, a jedynie okresowego uzupełnienia, przeważnie nie częściej niż raz na 2 lata.

W przypadku nawierzchni piaskowych cena zakupu materiału (piasku) jest niska, ale z uwagi na zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dokonywanie okresowej wymiany piasku powoduje, że w rzeczywistości nawierzchnie piaskowe nie są wcale tak tanie. Wynika to przede wszystkim z wysokich kosztów robocizny związanej z wymianą i transportem piasku. Koszty te powodują, że rzeczywisty koszt nawierzchni piaskowej to mniej więcej pięciokrotność ceny samego piasku. Dodatkowo jest to koszt, który co jakiś czas będziemy musieli ponieść ponownie. 

CushionFALL nie wymaga przeprowadzania tego typu zabiegów, co w bardzo krótkim czasie powoduje, że wyższa w momencie zakupu cena szybko zostaje zrekompensowana.


Zobacz szczegóły produktu: 

Nawierzchnia CushionFALL

CushionFALL to bezpieczna, ekologiczna nawierzchnia w postaci drobnych, zmiękczonych technologicznie zrębków drewnianych frakcji do 25 mm zgodnie z PN-EN 1177, przeznaczona na place ...

nr kat.: CF001

Dodatkową zaletą nawierzchni CushionFALL jest brak potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy specjalistycznych maszyn w momencie konieczności jej uzupełnienia. 

Nawierzchnia CushionFALL jest: 

  • bezpieczna - amortyzuje upadki ze znacznie większej wysokości niż piasek czy nawierzchnie gumowe;
  • długotrwała - nie wymaga wymiany, w odróżnieniu od nawierzchni piaskowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi należy regularnie wymieniać;
  • idealna na każdą porę roku - nie zamarza; jest w pełni przepuszczalna dla wody, dzięki czemu dzieci mogą bezpiecznie korzystać z placu zabaw nawet zaraz po opadach deszczu; bez błota i kałuży!
  • łatwo dostępna dla wózków zarówno dziecięcych, jak i inwalidzkich; dzięki temu plac zabaw może być integracyjny!
  • kolorowa i estetyczna - dostępna w kilku kolorach do wyboru, które ożywią i uatrakcyjnią każdy plac zabaw;
  • przyjazna dla środowiska - barwiona naturalnymi barwnikami; polecana m.in. na nowoprojketowane osiedla, gdzie konieczne jest zachowanie jak największej powierzchni biologicznie czynnej;
  • minimalne koszty eksploatacji - wymaga jedynie okresowego zraszania wodą w okresie długiego i intensywnego nasłonecznienia;
  • prosty i szybki montaż - pozwalający na obniżenie wysokich kosztów związanych z wykonaniem podbudowy koniecznej w przypadku nawierzchni gumowych;
  • lekka i łatwa do transportowania - instalacja nie wymaga użycia ciężkiego sprzętu, przez co zmniejsza ryzyko ewentualnych zniszczeń zieleni wokół placu zabaw; idealna do stosowania w miejscach z utrudnionym dostępem i na stropach;

CushionFALL to sprawdzony pomysł na bezpieczne i kolorowe place zabaw oraz ciekawe aranżacje osiedlowych alejek i terenów zielonych!

>> Ważne informacje
Katalog Playtime
Dla klientów
Dla projektantów
>> Aktualności Zobacz więcej »