American School of Warsaw

05-520 Konstancin-Jeziorna; ul. Warszawska 202

Konstancin-Jeziorna

Rodzaj inwestycji: Modernizacja placu zabaw

1 / 11

American School of Warsaw

05-520 Konstancin-Jeziorna; ul. Warszawska 202

Konstancin-Jeziorna

Rodzaj inwestycji: Modernizacja placu zabaw

Przedmiotem realizacji była wymiana nawierzchni bezpiecznej na 2 placach zabaw o łącznej powierzchni około 1000 m2.

W ramach realizacji wykonano:

  • demontaż istniejącej nawierzchni, 
  • roboty ziemne, w tym drenaż odwadniający,
  • obrzeża z palisady gumowej,
  • nawierzchnię typu CushionFALL w kolorze niebieskim,
  • trawniki z rolki w obrębie placu zabaw.

Lokalizacja: