The British School "Miniogródki"

02-571 Warszawa; ul. Dąbrowskiego 84

Warszawa

Rodzaj inwestycji: Edukacyjny plac zabaw

1 / 9

The British School "Miniogródki"

02-571 Warszawa; ul. Dąbrowskiego 84

Warszawa

Rodzaj inwestycji: Edukacyjny plac zabaw

Urokliwe "Miniogródki" są nowatorskim pomysłem zagospodarowania miejsc wychowawczo-dydaktycznych, otwierającym przed najmłodszymi świat umożliwiający poznanie i zaprzyjaźnienie się z przyrodą.

Przy okazji wykonania projektu pokazaliśmy, że realizacje tego typu są nowatorskie oraz atrakcyjne dla grupy docelowej - dzieci, reagujących żywo na estetykę i kolorystykę miejsc, w których przebywają.

W ramach realizacji wykonaliśmy:

  • projekt zagospodarowania terenu,
  • projekt i budowę elementów składowych ogródków, ogrodzenia, bramy wejściowej,
  • bezpieczne i ekologiczne podłoże (wraz z pracami ziemnymi i montażem obrzeży),
  • montaż domku na narzędzia dla małych ogrodników,
  • montaż elementów dekoracyjnych,
  • nasadzenia roślinne i założenie trawnika z rolki.

Lokalizacja: