The British School "Patio"

02-943 Warszawa; ul. Limanowskiego 15

Warszawa

Rodzaj inwestycji: Modernizacja placu zabaw

1 / 8

The British School "Patio"

02-943 Warszawa; ul. Limanowskiego 15

Warszawa

Rodzaj inwestycji: Modernizacja placu zabaw

Kapitalna modernizacja szkolnego patio przyniosła - dzięki naszemu projektowi - bardzo efektowny rezultat w postaci zaprezentowanego powyżej placu zabaw. Bogaty zestaw urządzeń o charakterze sprawnościowym, zamontowanych na kolorowej nawierzchni poliuretanowej RubbiFLYzachęci do zabawy każde dziecko.

W ramach realizacji wykonaliśmy:

  • projekt modernizacji i przebudowy placu zabaw,
  • demontaż starych urządzeń zabawowych,
  • podbudowę pod nawierzchnię bezpieczną,
  • instalację nowych urządzeń i zestawów zabawowych,
  • kolorową nawierzchnię bezpieczną RubbiFLY na powierzchni 198 m2.

Lokalizacja: