Renowacja szkolnego placu zabaw przy SP nr 2

05-870 Błonie; ul. Gabriela Narutowicza 21

Błonie

Rodzaj inwestycji: Miejski plac zabaw

1 / 8

Renowacja szkolnego placu zabaw przy SP nr 2

05-870 Błonie; ul. Gabriela Narutowicza 21

Błonie

Rodzaj inwestycji: Miejski plac zabaw

W ramach przeprowadzonej renowacji placu zabaw wymieniliśmy uszkodzone urządzenia zabawowe, przeprowadziliśmy konserwację istniejących urządzeń zabawowych oraz zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy około 200m2 nawierzchni poliuretanowej RubbiFly 

W ramach realizacji wykonaliśmy:

  • wykonanie podbudowy z kruszyw mineralnych
  • wymiana uszkodzonego wyposażenia placu zabaw
  • konserwacja istniejących urządzeń zabawowych
  • Wykonanie projektu nawierzchni bezpiecznej 
  • budowa  bezspoinowej nawierzchni bezpiecznej EPDM RubbiFly

Lokalizacja: