"Aura Park" - Osiedlowy plac zabaw

02-972 Warszawa; ul. Sarmacka 20

Warszawa

Rodzaj inwestycji: Osiedlowy plac zabaw

1 / 7

"Aura Park" - Osiedlowy plac zabaw

02-972 Warszawa; ul. Sarmacka 20

Warszawa

Rodzaj inwestycji: Osiedlowy plac zabaw

Plac zabaw o powierzchni około 200 m2, na którym wykonaliśmy nawierzchnię poliuretanową typu komunikacyjnego, nawierzchnię piaskową oraz doposażyliśmy plac w kilka urządzeń zabawowych. 

Prace objęły:

  • zaprojektowanie i wykonanie poliuretanowej nawierzchni typu komunikacyjnego
  • wykonanie nawierzchni pisakowej
  • dostawę i montaż urządzeń zabawowych,
  • malowanie "gry w klasy" na nawierzchni poluretanowej

Lokalizacja: