Krytyczna wysokość upadku (HIC)

Krytyczna wysokość upadku (Head Injury Criterion) to wysokość będąca górną granicą wszystkich wysokości swobodnego upadku z danej zabawki, dla której pokrycie nawierzchnią zapewnia zadowalający poziom amortyzacji uderzenia.

Przez swobodną wysokość upadku należy rozumieć pionową odległość pomiędzy wyraźnie określoną powierzchnią podparcia ciała (wyraźnie określoną powierzchnią podparcia może być każda nieruchoma powierzchnia, do której dostęp jest wolny) a znajdującą się niżej powierzchnią, na którą ona spada.

Mówiąc inaczej, jest to wysokość pomiędzy podłożem a najwyżej zamontowaną częścią zabawki, która stanowi stabilne podparcie dla dziecka, najczęściej jest to najwyższy w zestawie podest lub np. górna krawędź drabinki krzyżakowej.

Oczywiście wszelkie normy zakładają, że korzystanie z danej zabawki odbywa się w sposób prawidłowy, zgodny z jej przeznaczeniem i funkcjami. Nie zakładają natomiast, że dziecko upadnie np. z dachu zabawki lub korzystając z niej w inny niedozwolony sposób, choć biorąc pod uwagę wyobraźnię i temperament dzieci również taką ewentualność należy przewidzieć.