Czym się różni montaż urządzeń zabawowych na stropie od montażu w gruncie?

Instalacja urządzeń na stropie jest bardziej skomplikowana, czasochłonna i kosztowna od montażu w gruncie, ponieważ wymaga wykonania dodatkowych czynności umożliwiających prawidłowe zamocowanie urządzeń.

Najczęściej grubość warstwy gruntu na stropie jest niewystarczająca, aby stabilnie zamontować konstrukcję urządzenia, w związku z czym konieczne jest przygotowanie
odpowiednich (wykonywanych na zamówienie) okuć montażowych oraz jeśli nie ma możliwości kotwienia się do stropu, konieczne jest uprzednie przygotowanie wylewek betonowych, do których możliwe będzie przykręcenie konstrukcji.

Instalację sprzętu, na którym bawiły będą się dzieci, ze względów bezpieczeństwa, należy powierzyć wyspecjalizowanym, doświadczonym ekipom montażowym.