Czy montowanie urządzeń zabawowych na okuciach ma wpływ na ich trwałość?

Zastosowanie okuć metalowych, które odizolowywują drewno od styku z gruntem, ma istotne znaczenie na trwałość urządzeń montowanych w ten sposób, ponieważ większość gatunków drewna stosowanych do produkcji urządzeń zabawowych, zakopane w ziemi butwieje.

Urządzenia montowane na okuciach łatwiej jest też serwisować. W przypadku konieczności wymiany jakiegoś elementu konstrukcyjnego nie ma konieczności niszczenia nawierzchni zainstalowanej na placu zabaw.

Do bezpośredniego montażu w gruncie nadają się jedynie te gatunki drewna, które posiadają wystarczającą naturalną odporność, a więc niektóre gatunki drewna egzotycznego, które ze względu na wysoką cenę nie są raczej popularnym materiałem do produkcji urządzeń zabawowych.

Bez użycia okuć można również zamontować inne gatunki drewna, pod warunkiem, ze są właściwie zaimpregnowane próżniowo-ciśnieniowo (zgodnie z Normami EN 355-2 oraz EN 351-1). Jedynie dobrze zaimpregnowane drewno (przesiąknięte impregnatem na wskroś) zamontowane bezpośrednio w gruncie nie ulegnie szybkiej degradacji.