Czy nawierzchnie poliuretanowe są przepuszczalne dla wody?

To, czy nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody zależy przede wszystkim od rodzaju nawierzchni oraz technologii wykonania podbudowy pod nawierzchnię.

Większość nawierzchni poliuretanowych (syntetycznych) stosowanych na placach zabaw układanych na podbudowie ze stabilizowanych mechanicznie (zagęszczonych) kruszyw będzie przepuszczalna dla wody.

W przypadku instalacji nawierzchni na wylewce betonowej stanowiącej warstwę stabilizującą, należy zachować odpowiedni spadek w kierunku niżej położonego punktu terenu, umożliwiający naturalne spływanie wód opadowych z nawierzchni.


Przepuszczalność nawierzchni jest także uzależniona od frakcji użytego granulatu gumowego, jednak na placach zabaw najczęściej stosowane są nawierzchnie, które są przesiąkliwe.