Kalkulator

Ilość produktów: 0

Wartość: 0,00 PLN


>> Zobacz swoją kalkulację


Kontakt

tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

Konserwacje - regulacje prawne

Posiadanie placu zabaw - miejsca, gdzie dzieci aktywnie spędzają czas, to m.in. obowiązek związany z zapewnieniem bezpieczeństwa jego małym użytkownikom. 

Dyrektorzy szkół i przedszkoli, zarządcy placów zabaw  i administratorzy zobowiązani są do regularnego kontrolowania stanu technicznego urządzeń zainstalowanych na placu zabaw. 

Obowiązek ten wynika z zapisu ustawy Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), według którego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego (piaskownice, huśtawki, drabinki zaliczane są do obiektów małej architektury) ponosi odpowiedzialność wynikającą z ogólnych przepisów prawa: kodeksu karnego i kodeksu cywilnego za ewentualne zdarzenia na placu zabaw. 

>> Ważne informacje
Katalog Playtime
Dla klientów
Dla projektantów
>> Aktualności Zobacz więcej »