Kontrola funkcjonalna

Kontrola funkcjonalna jest przeglądem bardziej szczegółowym, mającym na celu sprawdzenie funkcjonowania i stabilności sprzętu, szczególnie dotyczy to jego zużycia. Kontrola powinna być przeprowadzana raz na kwartał.


Przedmiotem kontroli funkcjonalnej są:

  • czystość, 
  • prześwity między urządzeniem a powierzchnią gruntu, 
  • stan nawierzchni, odsłonięte fundamenty, 
  • ostre krawędzie,
  • brak elementów konstrukcyjnych, 
  • nadmierne zużycie elementów ruchomych, 
  • kompletność i zwartość konstrukcji.