Kalkulator

Ilość produktów: 0

Wartość: 0,00 PLN


>> Zobacz swoją kalkulację


Kontakt

tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

Kontrola podstawowa

Kontrolę podstawową wykonuje się w odstępach czasu nie przekraczających 12 miesięcy ma ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, nawierzchni, wpływu warunków atmosferycznych, śladów rozkładu lub korozji, a także zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw lub wymienionych części składowych.

Wynik corocznej kontroli podstawowej winien być opisany w karcie kontroli i przechowywany wraz z innymi dokumentami dotyczącymi danego placu zabaw. Jeżeli któraś z powyższych kontroli ujawniła poważne usterki powodujące zagrożenie bezpieczeństwa zaleca się bezzwłoczne usunięcie usterki lub zabezpieczenie urządzenia w sposób uniemożliwiający użytkowanie do momentu naprawy serwisowej.

Kontrola podstawowa powinna być przeprowadzana przez osoby posiadające wiedzę w zakresie obowiązujących norm oraz odpowiednie doświadczenie.

Wszelkie naprawy należy odnotować w karcie naprawy. Przy intensywnym użytkowaniu należy zwiększyć częstotliwość kontroli. 

>> Ważne informacje
Katalog Playtime
Dla klientów
Dla projektantów
>> Aktualności Zobacz więcej »